arhitektura melin

POSLOVNI PROSTORI H1 TELEKOM


1/12 Poslovni prostor Zagreb
2/12 Poslovni prostor Zagreb
3/12 Poslovni prostor Osijek
4/12 Poslovni prostor Osijek
5/12 Poslovni prostor Osijek
6/12 Poslovni prostor Osijek
7/12 Poslovni prostor Osijek
8/12 Poslovni prostor Osijek
9/12 Poslovni prostor Split
10/12 Poslovni prostor Split
11/12 Poslovni prostor Split
12/12 Poslovni prostor Split

Projektom predviđeno uređenje interijera, u skladu sa svim potrebama i novim vizualnim identitetom tvrke.