arhitektura melin

NATJEČAJ ZA IZRADU RJEŠENJA ZA PODRUČJE ŽNJANSKOG PLATOA

Godina: 2017.
Lokacija: Split

1/6 List 3
2/6 List 4
3/6 List 5
4/6 List 6
5/6 Vizualizacija
6/6 Vizualizacija

Prostorno-urbanistički koncept

Prostorno urbanistički koncept Žnajanskog platoa sukadno GUP-u pretpostavlja zonu sporta i rekreacije, označenu kao R2 i zonu plaža , označenu kao R3. Maksimalna izgrađenost unutar zone R2 je 500 m2/ha, dok je za zonu R3 max. izgrađenost 200 m2/ha. Koncept je napravljen prema navedenim parametrima.

Temeljen je na ideji da udovolji potrebama različitih generacija, lokalnog stanovništva i turista. Tako je zona R3 diskretno podijelljena na tri dijela. Najzapadniji dio zone R3 uključuje sadržaje za najširu populaciju (djeca, roditelji) središnji dio, park, predstavlja tampon zonu a istočni dio predviđen je za mlade. Na zapadnoj stani predviđen je objekt sa sportsko ugostiteljskim sadržajima. Unutar samog objekta smješten je bazen, welness centar i teretna, a u drugom dijelu objekta su ugostiteljski prostori.

U zapadnom dijelu zone R2 , u blizini centralnog objekta nalaze se dječja igrališta, sportski tereni, i sl. sadržaji. Dakle, zapadni dio zone R2 predstavlja zonu rekareacije. Nadalje središnji dio zone predviđa uređenje parka , odnosno zonu relaksacije.
Unutar te zone predviđa se i postavljanje križa, odnosno izmještanje sa sadašnje pozicije. Na sadašnjoj poziciji križ, postavljen u spomen dolaska Pape Ivana Pavla II u Split 1998. potpuno se stopio sa današnjom gradnjom te je postao dio urbane opreme. Predlaže se izmještanje križa na poziciju planiranu u parku.
Istočno od toga predviđa se gradnja kluba za mlade, zabavnih sadržaja, skate parka i sl, dakale, zona zabave. Objekt kluba projektiran je kao staklena opna sa natkivenim ophodom. Osim navedenih objekata projektiran je i modul 1 i modul 2 za plažne objekte .
Sve zone međusobno su povezane pješačkim povšinama.

Prometno rješenje

Pristup površini Žnjanskog platoa osiguran je preko dvije prometnice koje su definirane GUP-om i stanjem na terenu. Glavna pristupna cesta strmo se spušta na Ulicu Pape Ivana Pavla II. Križanje tih dviju cesta predviđa se rješiti kružnim tokom, tako bi se osigurao lakši protok prometa i pristup zoni. Sa Ulice Pape Ivana Pavla II predviđena su tri kolna ulaza u zonu R3. Unutar zone smještena je parkirna površina za 850 vozila u maksimalnom kapacitetu ili u drugom režimu korištenja 400 vozila. U navedeni broj nisu računata postojeća parkirna mjesta uz ulicu . Pretpostavlja se da je u ljetnom periodu kada su plaže u funkciji potrebno puno više parkirnih mjesta, nego u ostalom dijelu godine. Stoga je predviđen određeni broj stalnih parkirnih mjesta, koja su smještena uz središnju asfaltiranu prometnicu. Ostala parkirna mjesta služe za povećanje kapaciteta i tretirana su kao pješačka površina koja u nekom trenu može primiti automobile. Opočena su kombinacijom betonskih ploča i zelene površine. Na taj način vizualno ne izgledaju kao klasično parkiralište ali ukoliko je potrebno mogu se tako koristiti.

Hortikulturne intervencije

Pri projektiranju parka, u središnjem dijelu zone R2, Žnjanskog platoa korištena je kombinacija zelenih i vodenih površina. Površine su trokutstog oblika jer na taj način udovoljavaju pješačkoj komunikaciji koja mora biti osigurana u svim smjerovima. Park se proteže od ceste do mora i osigurava sjenoviti i zaštićeni pristup do mora. Osobito je to bitno u ljetnom peridou kad zbog visokih temperatura šetnja po suncu predstavlja problem.
Od hortikulaturnog uređenja predviđa se sadnja autohtonih stabala i biljaka. Predlaže se sadnja Tamarisa u zoni uz lungo mare, jer pruža dobru zaštitu od sunca, i dobro podnosi sol. U Ostalim dijelovima predviđa se sadnja divlje biljke koja je uz taj prostor oduvijek rasla, odnosno brnistre. Brnistra prema nekim tumačenjima predstavlja biljku prema kojoj je i sam grad Split dobio ime. / lat. Spartium junceum/ tako i sam park ima poveznicu sa povjesnim datostima.
Predviđa se i sadnja maslina, lavande, bugenvilije i oleandra, a u zoni parkitališta divlja loza da bi se dobila zaštita od sunca.

Tipologija izgradnje

Izgradnja uključuje jedan centrali veći objekt sportsko ugostiteljskih sadržaja, jedan manji i module 1 i 2.
Centralni objekt je visine prizemlja sa tribinama prema vanjskom igralištu.
Objekt je projektiran na način da i u otvorenom dijelu osigura zaštitu od sunca i vjetra. Glavni pravci kretanja projektirani su na način da pružaju zaštiu od Juga.
Napravljen je koncept unutarnjih otvorenih prostora koji se isprepliću sa zatvorenim prostorima. Tako se dobivaju unutarnji vrtovi i dvorišta.
Površina objekta iznosi 3000 m2. Uz objekt nalaze se tribine i igralište za mali nogomet .
Objekt zabavnog kluba projektiran je kao staklena opna, natkrivena masivnom strehom koja se može koristiti za proširenje sadržaja. Površina sa natkrivenim dijelom iznosi 600 m2. Objekti - Modul 1 i Modul 2

Modul se sastoji od osnovnog kvadratičnog tlocrta koji omogućava slaganje i nastavljanje dalnjih kvadratičnih volumena , punih ili praznih. Praznih ako su sam u funkciji strehe ili zatvorenih prostora za različite plažne sadržaje. Modul 1 i Modul 2 razlikuju se prema veličini. Modul 1 ima površinu 70 m2, a površina Modula 2 iznosi 18m2.

Kvantifikacijski pokazatelji buduće izgradnje

R2 8,6 ha , izgrađena površina 4200 m2 R3 6,9 ha, izgrađena površina 200 m2 Katnost – prizemlje Broj stalnih parkirnih mjesta 311 Broj sezonskih parkirnih mjesta 561 Ukupan broj parkirnih mjesta 872 Površina igrališta - bočalište, tenis, nogomet, odbojka cca 2500 m2