arhitektura melin

IDEJNO RJEŠENJE MARINE

Godina: 2017.

1/9 Vizualizacija
2/8 Vizualizacija
3/8 Vizualizacija
4/8 Vizualizacija
5/8 Vizualizacija
6/8 Vizualizacija
7/8 Vizualizacija
8/8 Vizualizacija
9/8 Vizualizacija

Luka nautičkog turizma, marina smještena u uvali, izvan naselja. Obala je na području obuhvata izrazito strma. Do lokacije se dolazi postojećom pristupnom cestom koja se obnavlja i čiji se koridor proširuje.
Na lokaciji se planira izgradnja manjeg restorana i pratećih sportskih terena. Podno restorana izvode se tri terase koje svladavaju strmi teren, nenametljive u oblikovanju. Koridori koji povezuju prometnicu sa samom obalom najvećim su dijelom postojeći i naknadno uređeni. Prostor uz obalu kojim se pristupa pontonima minimalne je širine s uređenom zonom za sjedenje i drugom opremom. Uz samu 'šetnicu' zasađeno je mediteransko bilje.
Povrh postojećeg tunela za brodove predviđen je vidikovac.
Osam plutajućih pontona i lukobran (prema predviđenoj trajektnoj luci) mogu privezati maksimalno 200 brodova, veličine od 10 do 25m.
Benzinska postaja smještena je izvan prostora marine, u neposredenoj blizini, te je dostupna svim plovilima i vozilima.