arhitektura melin

APARTHOTEL PODGORA

Lokacija: Živogošće
Površina:5 000 m2

1/7 Pročelje jug
2/7 Pročelje sjever
3/7 Situacija
4/7 Pročelje jug
5/7 Vizualizacije
6/7 Vizualizacije
7/7 Vizualizacije

Projekt za hotel u Makarskom primorju zamišljen je kao hotel apartmanskog tipa sa smještajnim jedinicama na gornjim etažama dok je prizemlje kontinuiran prostor predviđen za sezonska i vansezonska okupljanja velikog broja ljudi. Višeetažni volumeni međusobno su povezani volumenima slične visine koji su uvučeni. Na taj se način ostvaruje prostor bočno zaštićenih terasa koji su vanjski produžeci sadržaja smještenih u prizemlju, restorana, bara i sl. Teren na kojem je projektiran ovaj objekt iznimno je strm, smješten u blizini mjesta Drašnice pored Makarske. Zbog tako konfiguriranog terena projektom se predvidjela i izgradnja prometnice kojom se omogućava pristup lokaciji samog hotela.